Becoña, Elisardo, Universidade de Santiago de Compostela. Facultad de Psicoloxía. Departamento de Psicoloxía Clinica e Psicobioloxía., Spain